วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บางครั้งในชีวิตที่เราเดินหลงทางมันอาจจะนำพาเราไปพบกับเส้นทางใหม่

ใครเคยเป็นแบบนี้บ้าง? ทุกครั้งที่ขับรถไปที่ที่ไม่เคยไปจะต้องหลงหลายตลบกว่าจะถึงจุดหมาย!!! วันนี้ขับรถออกจากบ้านเนื่องจากมีนัดตอนสิบเอ็ดโมงครึ่ง ก่อนออกจากบ้านศึกษาแผนที่มาอย่างดี ตอนขับรถก็ใช้gps นำตลอด สุดท้ายก็ยังหลง จนเกือบจะถอดใจแล้ว!!!!แต่ว่าถึงจะยอมถอดใจไม่ไปยังจุดหมายก็ยังกลับบ้านไม่ถูกอยู่ดี เอาไงดีงานนี้เลยต้องจอดรถพักสงบอารมณ์แล้วตั้งหลักใหม่อีกครั้ง แล้วก็พบว่าจุดหมายมันอยู่ไม่ไกลเพียงแค่ต้องตั้งสติและตั้งหลักใหม่ และในที่สุดเราก็ไปถึงจุดหมายได้สำเร็จ!!! สิ่งที่ทำให้คิดได้จากการหลงทางครั้งนี้คือข้อคิดกับการใช้ชีวิตดังนี้1.ทุกครั้งที่หลงทางเราจะพบเส้นทางใหม่เสมอ2.บางครั้งกว่าเราจะไปถึงจุดหมายมันจะต้องมีบททดสอบความอดทนบ้าง3. อย่าล้มเลิกจนกว่าจะถึงจุดหมายเพราะบางทีมันเหลืออีกแค่นิดเดียวเองเราก็จะไปถึงจุดหมายแล้ว!! 

Have you ever been in the same situation? Like this: everytime going to the new place, you will get lost. It happens to me all the time. Today I had an appointment at 11:30am. Before leaving from home I studied the map and also used a GPS to guide me the direction. However I still got lost many times, and almost gave up!!! At that moment I wanted to head back home but I didn't know how??? So I finally stopped driving, managed to calm myself down and tried one more time. Then I finally made it to the destination!!! This gave me life lessons. 1. Every time we get lost we will find a different way.2. We all have experienced obstacles before we reach our goal3. Never give up until you reach your goal, you never know, you may be almost there!!!


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คำคมชีวิตมันเป็นของเรา

คุณคิดว่าคุณเป็นแบบไหนคะระ หว่าง หนึ่งเป็นคนที่เลือกที่จะกำหนดรูปแบบชีวิตที่คุณต้องการ หรือสองคุณเป็นคนที่ปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามสถานกา...