วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

คำคมให้กำลังใจตัวเองในเช้าวันใหม่

คำคมรู้คุณค่าตัวเอง

วันนี้ตื่นขึ้นมาบอกับตัวเองว่า คุณมีดีพอ คุณฉลาดพอ คุณเข้มแข็งพอ
คุณไม่จำเป็นต้องรอให้ใครๆมายอมรับตัวคุณเพราะว่าคุณย่อมรู้ดีว่าคุณมีคุณค่าพอ


คำคมรู้คุณค่าตัวเองภาษาอังกฤษ

Today, waking up and know that:
You are good enough, smart enough, and strong enough. You don't need other people to validate you; you are already valuable.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คำคม คติ แง่คิดเกี่ยวกับการใช้เวลาอยู่กับตัวเอง

คำคมให้เวลาตัวเอง "จงใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้มากขึ้น แล้วคุณจะชอบในความเป็นคุณ" คำคมให้เวลาตัวเองภาษาอังกฤษ "Spend mo...