วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

คำคม คติชีวิตมันเป็นของเราภาษาอังกฤษแปลไทย


ชีวิตนี้เราทุกคนได้มีโอกาสเกิดมาบนโลกใบนี้ก็แค่ครั้งเดียวเท่านั้น และเหตุผลหนึ่งที่เราได้เกิดมาก็คือการได้ใช้ชีวิตในแบบของเรา ชีวิตที่เราเลือกที่จะออกแบบ เลือกที่จะใช้ และเลือกที่จะเป็นในสิ่งที่เป็นตัวเรา


และเราทุกคนต่างก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตนที่แตกต่างกันออกไป ไม่มีใครดีกว่าหรือแย่กว่าใครแต่เราทุกคนต่างก็มีทั้งข้อดีและข้อด้อยซี่งนั่นมันคือการที่บ่งบอกถึงความเป็นมนุษย์เดินดิน เราทุกคนต่างได้มาเท่าเทียมกันคือได้เกิดมามีชีวิตหนึ่งชีวิต และการที่เราจะทำให้ชีวิตเราเป็นอย่างไรมันคือหน้าที่ของแต่ละคน


ในเมื่อเรามีแค่ชีวิตเดียว เราจึงมีสิทธฺ์ที่จะเลือกใช้ในแบบที่เราต้องการ นั่นคือการเลือกที่จะซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของเรา เลือกที่จะทำและเป็นในแบบที่เป็นเรา


การไม่ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเราเองมันจะส่งผลให้เราไม่มีความสุขในชีวิตเพราะการฝีนทำในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเรามันมีแต่จะบั่นทอนความรู้สึกของตัวเราเองเราไม่จำเป็นจะต้องฝืนทำในสิ่งที่ไม่ใช่เราเพื่อที่จะทำให้คนอื่นพอใจ เราไม่จำเป็นจะต้องเป็นและทำในสิ่งที่คนอื่นต้องการให้เราเป็น


และหากคนอื่นจะคิดหรือตัดสินเราอย่างไร มันก็เรื่องของเขา เพราะว่าตัวเราเองย่อมรู้ตัวเราเองดีที่สุด คำคมชีวิตมันเป็นของเรา

อย่าปล่อยให้ใครมาทำให้คุณรู้สึกแย่หรือรู้สึกผิดกับการใช้ชีวิตในแบบของคุณ ชีวิตมันเป็นของคุณจงใช้มันในแบบที่คุณต้องการ


คำคมชีวิตมันเป็นของเราภาษาอังกฤษ

"Don't let people make you feel bad or guilty for living your life. It's your life. Live it the way you want.

-Unknownวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

คำคมเชื่อมั่นในตัวเองภาษาอังกฤษแปลไทย คำคมเชื่อมั่นในตัวเอง

 ความเชื่อมั่นในตัวเราเองมีความสำคัญมากๆ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะนำพาเราไปพบกับโอกาสต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตเรา


ถ้าเรามีความเชื่อมั่นในตัวเราเอง เราก็จะมีความเชื่อถือในตัวเรา เพราะว่าเรามองเห็นคุณค่าของตัวเราเอง ซึ่งเราไม่ต้องรอให้ใครๆมาบอกเรา หรือรอให้ใครมายอมรับหรือเห็นชอบกับเรา


การที่เรามีความเชื่อมั่นในตัวเรามันไม่ได้หมายถึงการที่เรามองตัวเราว่าดีกว่าหรือเหนือกว่าคนอื่น แต่มันคือการที่เราไม่ได้เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น


เรามีความมั่นใจในตัวเราก็เพราะว่าเรารู้จักตัวตนของเราดี และเราก็เลือกที่จะเป็นตัวเราซึ่งมันไม่สำคัญว่าคนอื่นจะชอบเราหรือไม่ หรือคนอื่นจะคิดกับเราอย่างไร แต่สิ่งสำคัญคือเราคิดกับตัวเราเองอย่างไรมากกว่า


การที่เราจะมีความมั่นใจในตัวเองมันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหรือว่ามีตำแหน่งใหญ่โตในหน้าที่การงาน หรือจะต้องเป็นคนที่ high profile เพราะความมั่นใจในตัวเองมันไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกใดๆ แต่มันมาจากปัจจัยภายในล้วนๆว่าเรามองเห็นตัวเราเองอย่างไรมากกว่า


คำคมจงเชื่อมั่นในตัวเอง

จงเชื่อมั่นในตัวเองให้มากพอที่คุณจะไม่สะทกสะท้านต่อความคิด คำพูดหรือการกระทำของคนอื่นที่มีต่อคุณ


คำคมจงเชื่อมั่นในตัวเองภาษาอังกฤษ

" Become so confident in who you are that no one's opinion, rejection or behavior can rock you."


คำคม คติ แคปชั่นโดนใจ ข้อคิดดีๆในการใชัชีวิตอยู่ให้มีความสุขและมีความหมาย

  คำคมชีวิตโดนๆ จงใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวัน  ฝึกสำนึกรู้คุณค่าถึงสิ่งเล็กน้อยที่เรามี อย่าเครียดกับสิ่งที่เราควบคุมมันไม่ได้ คำคมชีวิตภา...