วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564

คำคม คติ ข้อคิด แนวทางปฏิบัติเพื่อทำให้ชีวิตมีสุข

คำคมความสุขในชีวิต

"มีสองวิธีที่จะทำให้คุณมีความสุข หนึ่งคือเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ หรือสองเปลี่ยนความคิดของคุณที่มีต่อมัน"

คำคมความสุขในชีวิตภาษาอังกฤษ 

"There are two ways to be happy: change the situation or change your mindset towards it."

-Unknown


ชีวิตนี้เราคงจะไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการใช้ชีวิตให้มีความสุข มันดูเหมือนจะง่ายเวลาที่เราพูด แต่ในทางปฏิบัติมันทำได้ยาก


มีคนเคยพูดว่าความสุขสามารถสร้างด้วยตัวเราเอง แต่มันก็มีหลายๆครั้งที่เรารู้สึกว่าการที่เราจะมีความสุขมันต้องประกอบด้วยเงื่อนไขหรือปัจจัยภายนอกที่เรามักจะเอาคนอื่นและสถานการณ์ภายนอกมาเกี่ยวข้องกับความสุขของเรา


ซึ่งถ้าเราลองไตร่ตรองให้ดีเราก็จะค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากปัจจัยภายนอก แต่มันมาจากภายในตัวเราเองมากกว่า ดังนั้นเราต้องหาใจตัวเองให้เจอ อยู่กับตัวเองให้มาก


และคิดว่าเราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ และความคิด การกระทำของคนอื่น แต่เราสามารถตวบคุมความคิดและการกระทำของตัวเราเอง ถ้าเราทำได้เราก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขมากขึ้น


คำคม คติ ข้อคิดสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นย่อมมีเหตุและผลของมันเสมอ

 คำคมวันนี้ "ชีวิตนี้มันสั้นเกินกว่าที่จะมานั่งเสียใจในสิ่งที่มันผ่านไปแล้ว จงเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมมีเหตุและผลของมันเสมอ จงเปิ...