วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561

คำคม คติ คำพูดสร้างแรงบันดาลใจ

คำคมสร้างแรงบันดาลใจภาษาอังกฤษ

Three Simple Rules In Life
1. If you do not go after what you want, you’ll never have it.
2. If you do not ask, the answer will always be no.
3. If you do not step forward, you will always be in the same place.


คำคมสร้างแรงบันดาลใจ
กฎสามข้อง่ายๆในชีวิต
หนึ่ง ถ้าคุณอยากได้อะไรแล้วไม่ไขว่คว้า คุณก็จะไม่มีทางได้มันมา
สอง ถ้าคุณไม่ถามคุณก็จะไม่มีทางที่จะได้คำตอบ
สาม ถ้าคุณยังย่ำอยู่กับที่ คุณก็จะไม่มีทางที่จะพัฒนา
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บางครั้งในชีวิตที่เราเดินหลงทางมันอาจจะนำพาเราไปพบกับเส้นทางใหม่

ใครเคยเป็นแบบนี้บ้าง? ทุกครั้งที่ขับรถไปที่ที่ไม่เคยไปจะต้องหลงหลายตลบกว่าจะถึงจุดหมาย!!! วันนี้ขับรถออกจากบ้านเนื่องจากมีนัดตอนสิบเอ็ดโมงครึ่ง ก่อนออกจากบ้านศึกษาแผนที่มาอย่างดี ตอนขับรถก็ใช้gps นำตลอด สุดท้ายก็ยังหลง จนเกือบจะถอดใจแล้ว!!!!แต่ว่าถึงจะยอมถอดใจไม่ไปยังจุดหมายก็ยังกลับบ้านไม่ถูกอยู่ดี เอาไงดีงานนี้เลยต้องจอดรถพักสงบอารมณ์แล้วตั้งหลักใหม่อีกครั้ง แล้วก็พบว่าจุดหมายมันอยู่ไม่ไกลเพียงแค่ต้องตั้งสติและตั้งหลักใหม่ และในที่สุดเราก็ไปถึงจุดหมายได้สำเร็จ!!! สิ่งที่ทำให้คิดได้จากการหลงทางครั้งนี้คือข้อคิดกับการใช้ชีวิตดังนี้1.ทุกครั้งที่หลงทางเราจะพบเส้นทางใหม่เสมอ2.บางครั้งกว่าเราจะไปถึงจุดหมายมันจะต้องมีบททดสอบความอดทนบ้าง3. อย่าล้มเลิกจนกว่าจะถึงจุดหมายเพราะบางทีมันเหลืออีกแค่นิดเดียวเองเราก็จะไปถึงจุดหมายแล้ว!! 

Have you ever been in the same situation? Like this: everytime going to the new place, you will get lost. It happens to me all the time. Today I had an appointment at 11:30am. Before leaving from home I studied the map and also used a GPS to guide me the direction. However I still got lost many times, and almost gave up!!! At that moment I wanted to head back home but I didn't know how??? So I finally stopped driving, managed to calm myself down and tried one more time. Then I finally made it to the destination!!! This gave me life lessons. 1. Every time we get lost we will find a different way.2. We all have experienced obstacles before we reach our goal3. Never give up until you reach your goal, you never know, you may be almost there!!!


คำคมเราต้องรักตัวเอง เราต้องให้อภัยตัวเอง

คำคมอย่าเอาแต่โทษตัวเอง อย่าเอาแต่โทษตัวเราเองกับทุกสิ่งเพราะว่าทุกวันนี้เราก็มีคนที่จ้องจะตำหนิเราอยู่แล้ว จงให้ความรักกับตัวเราเองให้มาก...