วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2561

คำคมคนที่ใช่

คำคมคนที่ใช่ในชีวิต

จะมีคนเข้ามาแล้วก็ออกไปจากชีวิตคุณแต่จะมีแค่คนที่ใช่เท่านั้นที่จะอยู่กับคุณตลอดไป

คำคมคนที่ใช่ในชีวิตภาษาอังกฤษ

People come and go in your life, but the right ones will always stay.
-Unknownไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คำคม คติ แง่คิดเกี่ยวกับการใช้เวลาอยู่กับตัวเอง

คำคมให้เวลาตัวเอง "จงใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้มากขึ้น แล้วคุณจะชอบในความเป็นคุณ" คำคมให้เวลาตัวเองภาษาอังกฤษ "Spend mo...