วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2561

คำคม แง่คิดชีวิต ดีๆ

คำคมสอนชีวิตภาษาอังกฤษ

Never forget three types of people in your life: 1. Who helped you in difficult times. 2. Who left you in difficult time 3. Who put you in difficult times.
-Unknownไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คำคมชีวิตความหมายดีๆ

คำคมเส้นทางชีวิต ถ้าเส้นทางที่อยู่ข้างหน้าคุณมันดูโล่งเตียน แสดงว่ามีคนอื่นเขาเดินล่วงหน้าคุณไปแล้ว คำคมเส้นทางชีวิตภาษาอังกฤษ If the...