วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

คำคมชีวิตความหมายดีๆ

คำคมชีวิตภาษาอังกฤษความหมายดีๆ

"Many common problems are caused by wrong attitudes. People see themselves as the center of the universe and judge everything as it relates to them. Naturally, you won't be happy that way. You can only be happy when you see things in proper perspective: all human beings are of equal importance in God 's sight, and have job to do in the divine plan."
-Peace Pilgrim

คำคมชีวิตความหมายดีๆ

ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นสาเหตุมักจะมาจากทัศนคติที่ผิดๆ 
คนทั่วไปมักจะคิดว่าพวกเขาเป็นศูนย์กลางของจักรวาล
และตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างว่าเกี่ยวข้องกับพวกเขา
 ถ้าคิดกันแบบนี้เราไม่มีทางที่จะมีความสุข 
เราจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อเรามองเห็นสิ่งต่างๆในมุมมองที่เหมาะสม
ในสายตาของพระเจ้ามนุษย์ทุกคนมีความสำคัญเท่าๆกัน
พวกเราทุกคนล้วนมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คติ คำคม คำพูด แง่คิดที่จะช่วยสร้างกำลังใจให้แก่ชีวิต

คำคมสอนชีวิต ชีวิต มันมักจะไม่ได้เป็นไปตามที่มันควรจะเป็น มันก็เป็นแบบนี้แหละ แต่สิ่งสำคัญมันอยู่ที่เราจะรับมือกับมันอย่างไรมากกว่า คำคมส...