วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2561

คำคมความสุข แนวทางพ้นทุกข์


ทุกข์ สุขมันอยู่ที่ใจ หากเราไม่รู้จักปล่อยวางอดีต และไม่ยอมก้าวไปข้างหน้า
เราก็จะไม่มีทางที่จะพบกับความสุขในชีวิต

คำคมความสุขในชีวิตภาษาอังกฤษ


Every day is a new day, and you will never be able to find happiness if you don't move on.
-Carrie Underwoodไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คติชีวิต คำคมในยามที่ชีวิตต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรค

บางครั้งสิ่งแย่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเรากลับจะนำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับเรา        Sometimes the bad things that happ...