วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

คติชีวิตครอบครัว

คำคมครอบครัวภาษาอังกฤษ

"Families are like branches on a tree. We grow in different directions, yet our roots remain as one."
-Unknown


คำคมครอบครัว
ครอบครัวก็เหมือนกิ่งก้านของต้นไม้ เราอาจจะเติบโตไปในทิศทางที่แตกต่างกัน
แต่เราก็มีรากเหง้าเดียวกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คติชีวิต คำคมในยามที่ชีวิตต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรค

บางครั้งสิ่งแย่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเรากลับจะนำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับเรา        Sometimes the bad things that happ...