วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

คติชีวิตความสุขอยู่ที่ไหน คำคมการใช้ชีวิตให้มีความสุข

คำคมภาษาอังกฤษอยู่กับปัจจุบัน

"If you are depressed, you are living in the past. If you are anxious, you are living in the future. If you are at peace, you are living in the present."
 -Lao Tzu

คำคมอยู่กับปัจจุบัน
ถ้าคุณรู้สึกเศร้าแสดงว่าคุณกำลังอยู่กับอดีต ถ้าคุณรู้สึกังวลแสดงว่าคุณกำลังอยู่กับอนาคต
แต่ถ้าคุณรู้สึกสุขใจแสดงว่าคุณกำลังอยู่กับปัจจุบันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คำคมเปลี่ยนมุมมองให้คิดบวก คำคมความคิดภาษาอังกฤษแปลไทย

คำคมคิดบวก ไม่มีอะไรที่จะดีหรือว่าแย่แต่สิ่งที่ทำให้มันเป็นแบบนั้นก็เพราะว่ามันมาจากความคิดของเราเอง คำคมคิดบวกภาษาอังกฤษ There is noth...