วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

คติชีวิตความสุขอยู่ที่ไหน คำคมการใช้ชีวิตให้มีความสุข

คำคมภาษาอังกฤษอยู่กับปัจจุบัน"If you are depressed, you are living in the past. If you are anxious, you are living in the future. If you are at peace, you are living in the present." -Lao Tzuคำคมอยู่กับปัจจุบัน


ถ้าคุณรู้สึกเศร้าแสดงว่าคุณกำลังอยู่กับอดีต ถ้าคุณรู้สึกังวลแสดงว่าคุณกำลังอยู่กับอนาคต
แต่ถ้าคุณรู้สึกสุขใจแสดงว่าคุณกำลังอยู่กับปัจจุบัน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คำคม คติ แง่คิดเกี่ยวกับการใช้เวลาอยู่กับตัวเอง

คำคมให้เวลาตัวเอง "จงใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้มากขึ้น แล้วคุณจะชอบในความเป็นคุณ" คำคมให้เวลาตัวเองภาษาอังกฤษ "Spend mo...