วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

คติชีวิตความสุขอยู่ที่ไหน คำคมการใช้ชีวิตให้มีความสุข

คำคมภาษาอังกฤษอยู่กับปัจจุบัน

"If you are depressed, you are living in the past. If you are anxious, you are living in the future. If you are at peace, you are living in the present."
 -Lao Tzu

คำคมอยู่กับปัจจุบัน
ถ้าคุณรู้สึกเศร้าแสดงว่าคุณกำลังอยู่กับอดีต ถ้าคุณรู้สึกังวลแสดงว่าคุณกำลังอยู่กับอนาคต
แต่ถ้าคุณรู้สึกสุขใจแสดงว่าคุณกำลังอยู่กับปัจจุบันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คติชีวิต คำคมในยามที่ชีวิตต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรค

บางครั้งสิ่งแย่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเรากลับจะนำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับเรา        Sometimes the bad things that happ...