วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ข้อคิดเตือนใจภาษาอังกฤษแปลไทย

คำคมสอนคนภาษาอังกฤษ

"Two things define you: Your patience when you have nothing and your attitude when you have everything."
- Pravinee Hurbungs

คำคมสอนคน
สองสิ่งที่จะบ่งบอกในความเป็นตัวตนของคุณ
หนึ่ง :ความอดทนในช่วงเวลาที่คุณไม่มีอะไรเลย
สอง: ความคิดแและท่าทีที่คุณมีต่อคนอื่นในช่วงเวลาที่คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คำคม คติสอนให้รู้คุณค่าตัวเอง

คำคม จงไปอยู่ในที่ที่เขาต้องการคุณไม่ใช่ที่ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าต้องทนอยู่ ถ้าเขามองไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงของคุณมันก็เป็นเวลาที่คุณจะต้องเ...