วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ข้อคิดเตือนใจภาษาอังกฤษแปลไทย

คำคมสอนคนภาษาอังกฤษ

"Two things define you: Your patience when you have nothing and your attitude when you have everything."
- Pravinee Hurbungs

คำคมสอนคน
สองสิ่งที่จะบ่งบอกในความเป็นตัวตนของคุณ
หนึ่ง :ความอดทนในช่วงเวลาที่คุณไม่มีอะไรเลย
สอง: ความคิดแและท่าทีที่คุณมีต่อคนอื่นในช่วงเวลาที่คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คำคมสอนใจเกี่ยวกับความคิด

คำคมความคิด ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถสร้างปัญหาให้คุณยุ่งยากใจได้เท่ากับความคิดของตัวคุณเอง คำคมความคิดภาษาอังกฤษ There is nothing ...